دوره OAuth & OpenID Connectبه همراه پیاده سازی با IdentityServer4

 • دسته بندی
  Identity Management
 • مدت دوره
  40 ساعت
 • جلسات دوره
  20 جلسه 2 ساعته
 • نحوه برگزاری
  آنلاین
 • تاریخ شروع
  17 مرداد 1400
 • هزینه دوره
  2.500.000 تومان
 • ثبت نام
 • بررسی OAuth 2.0 بر پایه RFC-6749
  • معرفی OAuth 2.0
  • تعریف نقش ها در OAuth 2.0
   • Resource Owner
   • Authorization Server
   • Resource Server
   • Client
  • آشنایی با انواع Client ها
   • Confidential
   • Public
  • بررسی Authorization Grant های مختلف در OAuth 2.0
   • Authorization Code
   • Implicit
   • Resource Owner Password Credential
   • Client Credentials
   • Device Flow (RFC-8628)
  • بررسی Endpoint های مختلف در OAuth 2.0
   • Authorization endpoint
   • Token endpoint
   • Redirection endpoint
   • Revocation (RFC-7009)
   • Introspection (RFC-7662)
 • بررسی OAuth 2.1 بر پایه آخرین Draft نوشته شده توسط IETF
  • بررسی تغییرات مهم در OAuth 2.1
   • تغییرات در Authorization Code Grant و اجبار PKCE
   • Redirect URI String Matching
   • بررسی Grant Flow های حذف شده و دلایل آن
   • تغییرات در حوزه استفاده از Refresh Token ها
   • محدودیت استفاده از Query String برای Bearer Token
   • معرفی نوع جدید Client با نام Credentialed ها
 • ابطال Token بر پایه RFC-7009
  • معرفی بحث Token Revocation و کاربردهای آن
  • بررسی Endpoint، Request و Response برای ابطال Token
  • بررسی موضوع CORS در Token Revocation
  • بررسی ملاحظات امنیتی
 • بررسی PKCE بر پایه RFC-7636
  • معرفی PKCE و کاربرد آن
  • مفاهیم و واژه شناسی
   • Code Verifier
   • Code Challenge
   • Code Challenge Method
  • بررسی Flow و نحوه پیاده سازی PKCE
  • ملاحظات امنیتی
 • ملاحظات امنیتی و تهدیدات در OAuth 2.0 برپایه RFC-6819
  • ملاحظات امنیتی عمومی در OAuth
   • اطمینان از محرمانگی درخواست ها
   • مطلع سازی Resource Owner ها
   • تایید هویت Identity Server برای جلوگیری از Spoofing، Proxying و Phishing
  • ملاحظات امنیتی در حوزه Token ها
   • اطمینان از محدودیت Scope ها در Token
   • تعریف صریح Scope ها در Token
   • استفاده از آدرس Endpoint به عنوان Token Audience
   • اعمال زمان انقضای مناسب برای Token ها
   • محدودیت استفاده از Token ها و یا استفاده از Token های یکبار مصرف
   • محدودسازی Token ها برای یک Resource Server و یا یک Client خاص
   • Sign و Encrypt کردن Token ها
   • استفاده از فرمت های استاندارد (مانند SAML یا JWT)
   • مبحث Rotation در Refresh Token ها (استفاده همزمان و موازی از یک Refresh Token)
   • مکانیزم ابطال Refresh Token
  • تهدیدات رایج و راهکارهای آن در OAuth
   • دزدیده شدن Client Secret, Refresh Token و Access Token ها و ...
   • حمله Open Redirection
   • حمله CSRF در Return URI
   • Clickjacking
   • انجام Impersonation (جعل هویت) برای Resource Owner ها
   • استفاده از Client های جعلی
   • Code Substitution و Token Substitution
   • لو رفتن Token در Implicit Flow (از روش های مختلف مثل تاریخچه مرورگر و ...)
   • نشت داده های محرمانه از طریق Proxy ها و یا Log های سیستم
 • بررسی چارچوب کلی Assertion در OAuth 2.0 بر پایه RFC-7521
  • تعریف مفهوم Assertion
  • بررسی Message Flow و قوانین
  • معرفی Profile های موجود
  • بررسی انواع Assertion
   • Bearer Assertions
   • Holder-of-Key Assertions
  • بررسی Request & Response در حالت های مختلف
  • Assertion Metamodel
  • بررسی سناریوهای رایج
   • Client Acting on Behalf of Itself
   • Client Acting on Behalf of a User
   • Client Acting on Behalf of an Anonymous User
  • ملاحظات امنیتی
 • بررسی JWT بر پایه RFC-7519
  • آشنایی با JWT
  • بررسی Claim های JWT
   • Registered Claim Names
   • Public Claim Names
   • Private Claim Names
  • بررسی JOSE Header
   • TYP (type)
   • CTY (Content-Type)
 • استفاده از JWT در OAuth بر پایه RFC-7523
  • استفاده از JWT در سناریوهای متفاوت
   • Client Authentication
   • Authorization Grants
  • بررسی فرمت JWT و Request & Response ها برای پردازش
  • ملاحظات امنیتی
 • مبحث Token Introspection بر پایه RFC-7662
  • تعریف مفهوم Introspection و کاربرد آن
  • بررسی Request & Response در فرآیند Introspection
  • ملاحظات امنیتی
 • بررسی AMR در JWT بر پایه RFC-8176
  • تعریف AMR (Authentication Method Reference) و کاربرد آن
  • بررسی مقادیر AMR (مانند pwd, otp و ... )
  • بررسی رابطه AMR و ACR (Authentication Context Class)
  • ملاحظات امنیتی
 • استفاده از OAuth برای Native App ها بر پایه RFC-8252
  • مفاهیم و واژه شناسی
   • App / Native App
   • Embedded & External User-Agent
   • In-app Browser Tab
   • Web View
   • Inter-app Communication
   • Claimed https scheme URI
   • Private-use URI scheme
   • Reverse domain name notation
  • بررسی رویکردهای متفاوت بسته به User-Agent
   • Embedded user-agent
   • External user-agent
  • بررسی Flow و فرآیند Request و دریافت Response
  • تهدیدات و ملاحظات امنیتی
   • محافظت از Authorization Code و استفاده از PKCE
   • استفاده از Implicit Flow
   • ملاحظات امنیتی هنگام استفاده از Loopback Redirection
   • ملاحظات امنیتی در مورد Client ها
   • ملاحظات امنیتی در مورد User-Agent ها
   • بررسی حمله CARF (Cross-App Request Forgery)
 • مبحث Mutual-TLS در OAuth بر پایه RFC-8705
  • بررسی مفهوم و کاربرد Mutual-TLS
  • کاربرد Mutual-TLS در OAuth
   • Client Authentication
   • Certificate-Bound Access Tokens
  • روش های مختلف Mutual-TLS Client Authentication
   • PKI Mutual-TLS
   • Self-Signed Certificate Mutual-TLS
  • بررسی مبحث Certificate-Bound Access Tokens
   • JWT Certificate Thumbprint Confirmation
   • Confirmation Method for Token Introspection
   • Public Clients and Certificate-Bound Tokens
   • Certificate-Bound Refresh Tokens
  • ملاحظات امنیتی
 • بررسی OpenID Connect بر پایه OpenID Connect Core Specification
  • مشکلات و محدودیت های استفاده از OAuth برای Authentication
  • معرفی OpenID Connect
  • معرفی مفاهیم و واژه شناسی
   • Authentication Request
   • Authentication Context
   • Claim / Essential Claim / Voluntary Claim
   • Hybrid Flow
   • ID Token
   • Identity
   • OpenID Provider (OP)
   • Pairwise Pseudonymous Identifier (PPID)
   • Personally Identifiable Information (PII)
   • Relying Party (RP)
   • Sector Identifier
   • Self-Issued OpenID Provider
   • Validation / Verification
  • تعریف نقش ها در OpenID Connect
   • End User
   • OpenID Provider (OP)
   • Relying Party (RP)
  • بررسی انواع Token در OpenID Connect
   • ID Token
  • بررسی Flow های مختلف در OpenID Connect
   • Authorization Code Flow
   • Implicit Flow
   • Hybrid Flow
  • بررسی Endpoint های مختلف OpenID Connect
   • UserInfo
   • CheckSession
   • EndSession
   • OpenId-Configuration
   • JWKs
  • بررسی Claim ها در OpenID Connect
   • Standard Claims
   • Claim Types (Normal, Aggregated and Distributed Claims)
  • رمزنگاری و امضای Token ها
  • انواع Serialization در درخواست ها
   • Query String Serialization
   • Form Serialization
   • JSON Serialization
  • مبحث Discovery در OpenID Connect
   • مفاهیم و واژه شناسی (Host, Resource, …)
   • بررسی Metadata مربوط به Provider
   • نحوه دریافت Provider Configuration
  • ملاحظات امنیتی در OpenID Connect
 • Single Sign-On (SSO)
  • SSO چیست و چه مشکلی را حل میکند؟
  • SSO چگونه کار میکند؟
  • با چه پروتکل ها و ابزارهایی میتوان SSO را پیاده سازی کرد ؟
 • ابزار IdentityServer4
  • بررسی ابزار IdentityServer4
   • ساختار، قابلیت ها، مزایا، معایب و ابزارهای جایگزین
  • بررسی ساختار و اجزای IdentityServer4
  • راه اندازی ASP.NET Core Identity برای IdentityServer4
  • پیاده سازی Flow های متفاوت در IdentityServer4 با Client ها متفاوت
   • Client Credentials Flow
   • Authorization Code Flow + PKCE
   • Implicit Flow
   • Resource Owner Password Credential (ROPC)
   • Hybrid Flow
  • کار با Refresh Token ها
  • Federated Sign-out
   • Front-Channel Spec
   • Back-Channel Spec
  • پیاده سازی مکانیزم Token Validation در API ها
   • JWT Token Validation
   • Reference Token Validation
  • اتصال External Provider ها (مانند گوگل و ADFS و ...) به IdentityServer4
  • پیاده سازی Pop (Proof-of-Possession) با استفاده از مکانیزم Mutual-TLS
 • ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده در طول دوره
  • C# - ASP.NET Core
  • IdentityServer4
  • ASP.NET Core Identity
  • Entity Framework Core
 • آشنایی کلی با Authorization و Authentication
 • آشنایی کلی با مبحث Claim-Based Identity